page-header

Kişisel Veri Güvenliği

Kişisel Veri Güvenliği

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Genel Aydınlatma Metni

 

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Efe Alkollü İçecekler Ticaret Anonim Şirketi (“Efe Alkollü” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve gizli tutulmasına hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında ve veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak aydınlatma metnimizi bilgilerinize sunuyoruz:

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Efe Alkollü tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyete veya sunulan hizmete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla aşağıda kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Bu çerçevede:

 

Şirketimizin tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerinin çalışanı/yetkilisi/ortağı veya müşteri lehine kefil olmanız halinde; kimlik, iletişim, hukuki işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans verileriniz (ayrıca eski kimlik/ehliyet belgenizi paylaşmanız halinde din ve kan grubu bilgileriniz dolaylı olarak kimlik/ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir), Şirketimiz iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme ve hukuki işlerin yürütülmesi, mal ve hizmetlerimizin üretim ve operasyon, satış, satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim, denetim süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi,

 

Şirketimizin tüzel kişi veya gerçek kişi tacir tedarikçilerin/alt işverenlerin/ iş ortaklarının, hizmet alınan firmaların çalışanı/yetkilisi/ortağı olmanız halinde;

kimlik, iletişim, özlük (işe giriş bildirgesi, sigorta primi ödemeleri, isg eğitim belgeleri), konum, risk yönetimi verileriniz ile ayrıca sizin veya işvereninizin paylaşması halinde özel nitelikli kişisel verilerinizden sağlık verileriniz  ile kimlik belgelerinde yer alan din ve kan grubu bilgileriniz (dolaylı olarak kimlik/ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir.) Şirketimiz iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme ve hukuk işlerinin takibi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, lojistik, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, otel, uçak rezervasyonu ile vize işlemleri  dâhil organizasyon ve etkinlik yönetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 

Ayrıca;

 

  • Efe Akademi aktivitesine katılmanız halinde kimlik, iletişim, acil durumda ulaşılacak yakın bilgisi ve sağlık (beslenme programı bilgisi, alerjen bilgisi) verileri etkinlik, organizasyon ve seyahat süreçlerinin yönetimi, etkinliklere kayıt alınması, iletişim faaliyetlerinin, pazarlama, reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Şirketimizi ve/veya iş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde, kimlik, fiziksel mekan güvenliği verileriniz ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekân güvenliğinin temini,
  • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlem güvenliği verileriniz ile Şirketimizin kablosuz ağ bağlantımızı kullanmanız halinde kimlik, iletişim, işlem güvenliği verileriniz 5651 sayılı kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 

faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politika ve prosedürlerine uygun yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; talep halinde resmi kurum ve kuruluşlara, bankalara, denetim firmalarına, teknoloji hizmeti sunan firmalara, hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz anlaşmalı firmalara, Şirket’in politika ve prosedürlerine uyum sağlanması, operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve destek alınması amaçlarıyla grup şirketine ve onlarla ortak kullanılan bilgi sistemlerine aktarılabilecektir.

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, fiziken ve elektronik ortamda, tarafınızca Şirketimize e-posta, internet sitesi, telefon vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kapalı devre kamera kayıt sistemlerinden toplanabilmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, [FORM] linkindeki form ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca [info@efealkollu.com.tr ] adresine yazılı olarak ve kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlere uygun olarak iletebilirsiniz.

Back to top of page