page-header

Kişisel Veri Güvenliği Formu

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU
Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş.
(“Şirket” )

  A. Veri Sahibinin iletişim bilgileri:

  * Adı-Soyadı:

  * TC Kimlik Numarası:

  * Telefon ve Fax Numarası:

  * Elektronik posta adresi:

  * İşyeri veya İkamet Adresi:

  B. Lütfen veri sahibi olarak Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz.(Müşteri, çalışan, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı vb.)
  Hizmet alınması/alınmış olması halinde doldurulacaktır.

  Diğer ise:

  Hizmet alınan Birimler:

  Şirket’te çalışılması/çalışılmış olması ya da üçüncü taraf çalışanı olunması halinde doldurulacaktır.

  Çalıştığım Yıllar Başlangıç:

  Çalıştığım Yıllar Bitiş:

  Paylaşım Tarihi:

  Çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz:

  Diğer ise:

  C. *Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
  *Talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeleri başvuruya ekleyiniz.

  Dosya ekle:

  Açıklama
  Bu formu doldurarak, imzalı bir örneğini
  • [Ankara Caddesi NO:81 Bayraklı Tower Kat:14 Daire 95 Bayraklı İZMİR ] adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
  • [efealkollu@hs03.kep.tr] posta adresine veya
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile [info@efealkollu.com.tr] adresine veya
  • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

  Doldurmuş olduğunuz işbu başvuru formu, Şirketimizle olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz ve isabetli olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Adrese/e-posta gönderilmesi sırasında çıkacak sorunlardan Şirketimiz sorumlu değildir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

  Back to top of page