İspendek

40 cm.den küçük levreklere İspendek adı verilir