page-header

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Kaliteli, güvenilir ve ilklerin öncüsü olmayı misyon olarak benimsemiş olan Efe’nin bu hedeflerini gerçekleştirmede en değerli kaynağı çalışanlarıdır. Yoğun rekabetin yaşandığı sektörümüzde kurumsal gelişimimize katkı sağlayacak, üstün performanslı ve yetenekli kişileri organizasyonumuza kazandırmak ve devamlılığını sağlamak temel insan kaynakları stratejimizdir.

k

Bu strateji kapsamında seçme ve yerleştirme, yüksek performans gösteren bir organizasyon yaratabilmenin en önemli süreçlerinden birini oluşturmaktadır.

İşe alım sürecinde adayların; topluma ve çevreye karşı sorumluluk sahibi, müşteri odaklı ve yenilikçi olma olarak belirlenen temel kurumsal değerlerimizin yanı sıra pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklere sahip olup olmadığı değerlendirilir.

Efe’de iş başvuruları çoğunlukla anlaşmalı kariyer siteleri üzerinden alınır. Eğitim ve geçmiş iş deneyimleri açısından uygun görülen adaylar ile önce insan kaynakları uzmanları daha sonra bölüm yöneticilerinin de katıldığı en az 2 aşamalı olan mülakatlar yapılır. Bu süreç içerisinde kişilik envanterleri, yetkinlik değerlendirme testleri ve pozisyonun gerekliliğine göre yabancı dil testleri uygulanır. Sonuç olarak kurum kültürü ve pozisyon gereklerine en uygun olan adaya iş teklifinde bulunulur ve oryantasyon eğitimine alınır. Tüm adaylara adil ve objektif davranılır, zamanında doğru bilgilendirme yapılır ve görüşmeler esnasında paylaştıkları bilgiler gizli kalır.
 
Siz de yaratıcı ve yenilikçi olduğunuzu düşünüyorsanız, aşağıdaki linke tıklayarak ilklerin öncüsü Efe’de yerinizi alabilirsiniz…

Back to top of page