page-header

Duziko

Duziko

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde ortaya çıkıp, Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar üretilen Duziko, fermente taze üzümün bakır imbiklerde damıtılmasıyla elde edilen bir içkidir.

1900’lü yılların başında pek çok marka altında Duziko üretilmekteydi. Bir zamanların Duziko markalarından biri de etiketinde üzüm salkımıyla resmedilmiş olan Üzüm Kızı’ydı.

Bu topraklarda doğmuş ancak zaman içerisinde unutulmuş Duziko geleneği ve Üzüm Kızı markası, özüne sadık kalınarak yeniden günümüze taşındı. %37.8 alkol oranına sahip Duziko ile bir kokteyl, karışım içkisidir.

Duziko, Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar bu topraklarda üretilen bir içkiydi.

Back to top of page